Mandala mönster eller rituell symbol

Mandala är en andlig och rituell symbol, ordet är sanskrit som fritt översatt betyder ”cirkel”, ”hemlig cirkel” eller ”centrum”. Cirkeln har ett fritt flöde utan hårda vinklar eller kanter.Cirkeln säga kunna hjälpa oss att fokusera och nå inåt i oss själva.

Skapa din egna mandalas

Man kan antingen rita egna, köpa och/eller kopiera från Internet färdiga bilder att färglägga alt. använda färgad sand. Kraftfullast blir det dock om man skapar sina egna.

Om du skapar ett mandals så kommer du i kontakt med din inre kreativitet. Att skapa eller färglägga mandalas är ett bra sätt att börja använda dem i sin vardag. Du uttrycker då vem du är och vart du är på väg i livets resa.

Gör så här:

1) Färdiga mandalas där konturerna redan är uppritade. Färglägg bilderna.

2) Den traditionella formen som kanske är den starkaste att arbeta med för de flesta är att själv rita en kvadratisk mandala med fyra grindar(tårtbitar) som innehåller en cirkel som mittpunkt. Varje grind är i den allmänna formen av ett T. Denna görs med fördel i färgad sand men går också att rita. Håll gärna på i flera dagar eller veckor för att arbeta in din intention.

3) Du kan också skapa en mandala där du i mitten ritar en cirkel, diamant, fyrkant eller en stjärna (använd din fantasi). Rita sen en annan form utanför denna första form. Upprepa därefter med en ring runt ditt motiv. Fortsätt därefter med nya motiv och ringar som expanderande utåt i din mandala. Överlappa gärna vissa motiv så att du skapar nya och intressanta former som harmonisera med det du redan har ritat. När du arbetar dig utåt mot kanten av bilden så kan dina motiv bli större, du kan då börja skapa en form inuti en annan. Du kan alltid gå tillbaka och ändra på det du gjort.

 • Lägg fram dina färger
 • Hitta en lugn och bekväm plats.
 • Stäng av mobiltelefonen.
 • sätt på avslappnande musik.
 • Ta en stund att slappna av i kropp och själ. Du kan göra detta genom att ta tre djupa andetag där du andas in kärlek och andas ut spänning och rädsla. Du kan även meditera innan.
 • Bestäm sedan en intention med din mandala, vad vill du att den ska åstadkomma? Detta är en andlig rit så försök att inte bestämma utifrån ditt ego utan för det högsta och bästa för alla och envar.
 • Fokusera därefter på din avsikt medan du ritar, upprepa den gärna för dig själv eller använd dig av ord som uttrycker din intention.
 • När du färglägger så fundera inte över vilka färger du väljer utan låt intuitionen råda, du kan aldrig färglägga fel.
 • Din mandala är klar när du känner dig färdig.
 • När du är klar så ta en stund att titta på din mandala. Lägg märke till färgerna, formerna och hur de får dig att känna. Vilka associationer, tankar och känslor väcks?
 • Skriv gärna ner det som kommer till dig tillsammans med dagens datumet så att du kan återvända för att se vad som kom till dig.


Kanske värt att testa för lite go avkoppling i vardagen. Att det leder till en rituell aktivitet ses nog bara utifrån utföraren, men helt säkert är det i alla fall, att MANDALA är en symbol som även börjar intressera människor i västvärlden. 

Lämna ett svar