Stärka självförtroendet

Självförtroende hör ofta ihop med prestation. Om vi vet att vi klarar av uppgiften och kan bemästra situationen känner vi oss säkra i vår roll. Men när vi står inför nya saker som vi kanske inte riktigt behärskar blir vi mer osäkra, och kanske vacklar självförtroendet. Därför undviker en del att möta nya utmaningar och lunkar på i samma gamla hjulspår.

Genom att göra små förändringar kan man också öka sitt egna självförtroende…

 • Sträck på dig som om du känner dig stolt
 • Lägg lite extra tid på dig själv, välj kläder med omsorg och gör dig fin
 • Gör något du länge skjutit upp
 • Lova bara saker du kan hålla
 • Sätt upp realistiska mål
 • Våga försöka igen trots att du misslyckats
 • Ha en positiv attityd och hitta lösningar
 • Sluta med självunderskattning, självklander och självdestruktivitet och se i stället dina positiva egenskaper
 • Tro på dig själv och din förmåga
 • Lär dig hur kosten påverkar ditt välmående 
 • Motionera mera

Lämna ett svar