En bitter jävel


Ljuger för sig själva och säger sig ha förlåtit, men inombords finns fortfarande negativa känslor mot andra personer. 

Sitter fast och lär sig inte av det förflutna, eftersom man håller sig fast vid sina känslor och aldrig har fel. Vilket då gör dem stela med personer som agerar annorlunda än vad de själva vill, och är väldigt lättstötta.
De tror att de är bättre än andra. Deras uppfattning om verkligheten är oftast fel och de lever i en såpopera där de själva alltid är offret. 

Bitterhet kan utgöra ett djupt destruktivt beteendemönster och borde identifieras som en psykisk störning under namnet ”Posttraumatiskt bitterhetssyndrom”, menar den tyske psykiatern Dr Michael Linden.

Men det här ju givetvis inget att skämta om. Bitterhet innebär ju att man fastnar i ett destruktivt beteende och tankemönster. Den psykiatriska diskussionen om bitterhet lyfter fram en faktor som kanske är viktig i sammanhanget, nämligen att bitterhet är en reaktion på en traumatisk händelse. Det finns alltså en anledning att vara bitter! Kanske är detta förklaringen till den allmänt 

Lämna ett svar