Personlig utveckling – Att sätta mål

Det sägs att hinder är något som du ser när du tar blicken från målet. Och drt är ju inte alltid så lätt att sätta rätt mål…

Nedan följer lite tips. Börja med att  Besvara frågorna och beskriv utförligt i detalj vad du vill.

  • Hur, exakt – vill du att ditt liv ska se ut i framtiden? 
  • Kan du beskriva det ytterligare?

Tänk på att målet skall vara:

1. Tydligt – Ju tydligare målet är formulerade, desto större sannolikhet att de förverkligas.

2. Mätbart – Vissa målsättningar är enklare än andra att mäta. Framstegen måste kunna greppas och belönas.

3. Begränsat i antal  Ha inte för många mål samtidigt. Ofta är 3-5 mål lagom. 

4. Relevant – Målen ska vara relevanta och viktiga. Tänk på att målen är för dig själv – svarar på frågan ”what´s in it for me?” 

5. Tidsbestämt – En deadline i horisonten hjälper till att driva arbetet mot målet framåt.

Så var är ditt mål???

Lämna ett svar