Tips från coachen

Tips betydelser som gissning, tippning, anvisning, råd, vink, ledtråd, vägledning, upplysning, information…

Googlar man tips dyker det upp alla möjliga förslag på råd. För ett gott råd behöver nog alla få någongång…


I min yrkesroll coachar jag ständigt andra att utvecklas och komma framåt i deras arbete. Att se hur människor växer ger mig en positiv energi vilket också speglas tillbaka på mig själv då jag växer med dem.
Nedan följer några enkla tips som jag har med mig i vardagen:

  1. Ge feedback som ger bekräftelse av styrkor och konstruktiva förslag på utvecklingsområden. ”Det här uppskattar jag hos dig… och det här behöver du utveckla…”
  2. Koppla din feedback till prestation, samarbetsförmåga, företagets mål eller värderingar.
  3. Ta ansvar för din feedback genom att säga ”jag tycker” istället för ”man tycker” eller ”några på avdelningen tycker”.
  4. Beskriv gärna hur beteendet påverkar dig för att öka graden av förtroende och närhet. ”Det underlättade verkligen för mig när du frivilligt valde att engagera dig i projekt A.”
  5. Låt de ge sin egna feedback först och komplettera sedan med din egen ”Vad tycker du gått bra/dåligt, hur gjorde du det.”
  6. Undvik att ge för mycket feedback. Högst tre saker är en bra regel även här.
  7. Ge alltid korrigerande feedback i enrum. Tänk igenom dina motiv om du vill ge offentligt beröm eftersom detta kan ge funderingar kring status hos de övriga gruppmedlemmarna.
  8. Tänk igenom vad du vill åstadkomma med din feedback och vilket samtalsklimat du vill skapa.
  9.  Fokusera på vad de säger och försök förstå. Undvik att övertyga. 
  10. Säkerställ att de har förstått din feedback. Ge utrymme för frågor, förtydligande och även tid för att smälta och reflektera.

Lämna ett svar