Våra fyra beteenden i färg

Färgernas placering överensstämmer väl med färgerna för de fyra klassiska elementen och är säkerligen ingen tillfällighet.

 • Den röda (Eld) har en dominant och resultatinriktad personlighet.
 • Den gula (Luft) har en inspirerande och glädjeinriktad personlighet.
 • Den gröna (Jord) har en omtänksam personligheten.
 • Den blå (Vatten) har en kvalitetsmedveten och bekräftelseinriktad personlighet.

Det finns även fyra variabler man väver in i personligheten 

 • Reaktiv = Man är en tänkare.
 • Proaktiv = Man är spontan.
 • Fakta = Man baserar sitt agerande utifrån en faktagrund.
 • Känsla = Man baserar sitt agerande utifrån en känslogrund.

RÖD (dominant och resultatinriktad) Element: Eld

 • Karaktärsdrag: Orädd, beslutsam, tävlingsinriktad, innovativ, äventyrslysten. De kan fjäska uppåt och sparka nedåt.
 • Styrkor: målfokuserad, resultatorienterad, initiativrik, dominant och fattar snabba beslut.
 • Självbild: Ser sig själv som en naturlig ledare som är resultatinriktad.
 • Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan sen denna personlighetstyp som krävande, hänsynslös, kontrollfixerad, en som ger order och som är en dålig lyssnare.
 • Vad behöver en röd personlighet för att må bra: För att den röda ska må bra tillsammans med andra behöver den frihet, möjlighet att få vara innovativ och komma med idéer samt lite rutinarbete.
 • Hur fungerar en röd personlighet under press: När den röda blir pressad kan han/hon köra över andra och blir aggressiv, egoistisk och en dålig lyssnare. Om den röda blir tillräckligt hårt pressad lämnar han/hon gruppen.
 • Typiska yrkesval: VD, politiker, börsmäklare, elitidrottsman

GUL (inspirerande och glädjeinriktad) Element: Luft

 • Karaktärsdrag: känsloinriktad och proaktiv, charmig, självsäker, övertygande och entusiastisk.
 • Styrkor: inspirerande, motiverande, “det ordnar sig”-attityd, flexibel, nyfiken, behov av att omge sig med positiva människor för att tanka energi, använder sig utav intuition eller magkänsla för att fatta beslut, ger gärna feedback men har också ett stort behov av att bli sedd.
 • Självbild: Ser sig själv som optimistisk, verbal, övertygande teambyggare.
 • Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan se denna personlighetstyp som slarvig, självupptagen, orealistisk, dålig lyssnare, taktlös, belöningsberoende som prioriterar sig själv.
 • Vad behöver en gul personlighet för att må bra: För att den gula ska må bra behöver den samspel, kontrollfrihet, rörelsefrihet samt bra forum för idéer.
 • Hur fungerar en gul personlighet under press: När den gula blir pressad blir han/hon manipulerande, överkänslig, självupptagen och attackerande. Om den gula blir tillräckligt hårt pressad/stressad ger han/hon upp och får skuldkänslor.
 • Typiska yrkesval: skådespelare, journalist, programledare, säljare, reseledare.

GRÖN (stabila och omtänksamma) Element: Jord

 • Karaktärsdrag: Den gröna är känsloinriktad, reaktiv. Den gröna är även tjänstevillig, vänlig, en god lyssnare, tålmodig, avslappnad och ärlig.
 • Styrkor: grundlig, har tålamod, bra på att ge god service, pålitlig, lojal, slutför uppgifter, lugn, pedagogisk, eftertänksam, lyssnar – tänker och pratar sen, strukturerad, planerar, har god framförhållning.
 • Självbild: Ser sig själv som vänlig, avspänd, lyssnade, serviceminded, en som skapar trygghet, gruppmänniska, god kommunikatör och vill ha långa relationer.
 • Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan se denna personlighetstyp som försiktig, omständlig, orubblig, osjälvständig och som tar långsamma beslut.
 • Vad behöver en grön personlighet för att må bra: För att den gröna ska må bra behöver den stabil miljö, mer tid vid förändring, långsiktiga relationer och få konflikter.
 • Hur fungerar en grön personlighet under press: När den gröna blir pressad blir han/hon obeslutsam, ointresserad, orubblig och oflexibel. Om den gröna blir tillräckligt hårt pressad/stressad blir hon/han sårad och ledsen.
 • Typiska yrkesval: Polis, läkare, vårdpersonal, personalchef, lärare

BLÅ (kvalitetsmedvetna och bekräftelseinriktade) Element: Vatten

 • Karaktärsdrag: Den blåa är faktainriktad och reaktiv är kvalitetsmedveten, systematisk, konsekvent, diskret och diplomatisk.
 • Styrkor: systematisk, metodisk, logisk, håller stenhårt på regler, noga med detaljer, hög kvalitet är viktigt, formell, specialist.
 • Självbild: Den ser sig själv som logisk, strukturerad, levererar kvalitet och löser problem.
 • Andras uppfattning av personen: Omgivningen kan se denna personlighetstyp som byråkratisk, formell, konservativ, perfektionist, tillbakadragen, reserverad, inåtvänd och trygghetsberoende.
 • Vad behöver en blå personlighet för att må bra: För att den blåa ska må bra behöver den ett arbetsklimat som tillåter kritiskt tänkande, tekniskt detaljarbete samt ett nära samarbete i liten grupp med ett familjärt arbetsklimat.
 • Hur fungerar en blå personlighet under press: När den blåa blir pressad blir han/hon pessimistisk, petig, byråkratisk, formell, överdrivet kritiskt. Om den blåa blir tillräckligt hårt pressad/stressad blir hon/han självförsvarande och anklagande.

Typiska yrkesval: Forskare, psykolog, analytiker, ekonom, revisor, officerare, It-chef.

Lämna ett svar