Vilket element är du?


Elementen Eld, Vatten, Jord och Luft är viktiga för allt fysiskt liv, men det är minst lika viktigt för dig att ha dessa fyra elementen integrerade i ditt medvetande om din personlighet med andras.
Insikt i elementens olikheter och skillnader hjälper dig dessutom att förstå din omgivning bättre, vilket påverkar ditt sätt att kommunicera och kan förbättra relationen i ditt umgänge med andra människor.
De fyra elementen kan symboliskt förstås om man tänker sig att att en person skriver ett kärleksbrev, där jordelementet tillhör den materiella pennan och brevpapperet och att orden och information som skrivs är intellektet som tillhör luftelementet, viljan att skriva och att hålla i papperet motsvarar eldelementet, medan känslorna som finns inom den kärleksfulla personen som skriver brevet kommer från vattenelementet.

Eldelementet nyckelord är aktivitet, energi, kraft, direkthet, kraftfullhet, pådrivande vilja, svårighet med att vänta, sitta still och ta det lugnt. Denna personlighet ogillar ”svaghet”, och kan ofta ha ett eldigt, hetsigt temperament…

Jordelementets nyckelorden är verklighetsförankring, jordnära, behov av och vilja till att manifestera och konkretisera, metodisk och praktisk läggning, vill skapa varaktighet och hållbarhet, realistisk, vanebunden, vill ”mäta och väga” allt…

Luftelementets nyckelord är intellektet, förmåga att handskas med tal och skrift, en mental inriktning, behov av att utbyta tankar, planer och idéer med andra personer, socialt intresse, bra på att ”ta” folk, sval/cool, flyktighet…

Vattenelement är påverkbarhet, formbarhet, mottaglighet, känslighet, inlevelse, empati, ett rikt inre liv, möjlighet till stark intuition, gränslöshet, subjektivitet och ofta längtan till…

Lämna ett svar