Personlig utveckling – Presigelös

Att vara prestigelös innebär att du inte alltid måste ha rätt. Inte heller att du avskriver anseende, makt och inflytande. Är det verkligen positivt att vara prestigelös, eller uppfattas det som man inte har några ambitioner alls?
”Prestige är helt kalorifritt. Bara att svälja ned” Mark Levengood

Om prestige inte funnits…

  • Tänk när chefen, utan att tappa ansiktet, ursäktar sig och ändrar det fattade beslutet
  • När piloten även säkerställer att passagerarna ombord mår bra
  • När leverantören utan frågeställning ersätter den felande produkten med en ny
  • Att receptionisten på hotellet även serverar dig en kopp kaffe

Ja, överallt där där människor inte har behov av att inta roller, pinka revir och visa makt. Där vi kan vara de vi är, utan att se ned på någon annan. Där vi samtalar på ett lika och jämbördigt plan. 

Men hur svårt kan det inte vara ibland att säga ”förlåt, jag hade fel…” Alla har vi fel och brister…

  • Bättre att hjälpa en kund, än att inget göra
  • Bättre att fatta beslut, än att inget beslut fatta
  • Bättre att göra det som behövs göras, utan att tänka på titeln på visitkortet

Prestigelös innebär för mig att du är beredd att göra vad som behövs i jobbet utan att känna att det ligger utanför din jobbeskrivning eller värdighet. Sedan behöver du inte alltid göra jobbet själv. Även som chef böjer du dig ned och tar upp skräpet. Du behöver inte tillkalla städare för det. 

Motsatsen till prestigelös är att du är väldigt noga med din titel och vad just det jobbet innebär och att du inte jobbar utanför dessa ramar.

”Se upp till någon när du kan, aldrig ned på någon ens ibland”

Lämna ett svar