Ögonkontakt – själens fönster

Ögonen visar andra hur man känner sig, både fysiskt och emotionellt. Genom ögonen skapas ett närmare band med de du pratar med, vilket gör att de känner sig lugnare. 
Det kan dock finnas situationer där intensiv ögonkontakt kan upplevas hotfull. Ögonkontakt fungerar inte på samma sätt och betyder inte samma sak på alla platser i världen. Exempelvis så tolkar japanerna det som ett tecken på respekt att inte titta någon strikt i ögonen. För de flesta västerlänningar kan avsaknad av ögonkontakt betyda misstro eller förakt. Men det är inte bara vi som ser ögonkontakten som något normalt. Inom många arabiska länder så håller man betydligt längre och mer intensiv ögonkontakt.

Utmana dig själv att se andra i ögonen, varje dag, även om det känns obehagligt till en början. Om du bemöter folk i ögonen kommer din hjärna så småningom förstå att ögonkontakt inte är något farlig, utan nyckeln till själens fönster. Och vem vet vad du kan upptäcka där…

Vilka/vilket fönster vill du öppna?

Lämna ett svar