Extrovert karaktär 

Extroverta personers karaktär kan generaliseras så här:

  • Deras intressen fokuserar på extern verklighet istället för deras interna värld.
  • De tar beslut genom att tänka på deras effekt på den externa verkligheten istället för på sin egen existens.
  • Deras handlingar utförs i enlighet med vad andra tycker om dem.
  • De är personer som kan passa in i nästan alla miljöer, men har svårt att verkligen anpassa sig.
  • De är lättpåverkade, lätta att influera och tenderar att imitera andra.
  • De måste ses och erkännas av andra.

Lämna ett svar