Diabetes

Om du har diabetes, ligger i förstadiet för diabetes eller är resistant mot insulin är det viktigt att du uppmärksammar höga blodsockernivåer.  Detta eftersom blodsocker är giftigt för nerverna och kan orsaka stickningar i händer och fötter.

Denna giftighet resulterar, om den inte behandlas, i diabetisk neuropati och en fortsatt ökning av blodsockernivåerna.

Rekommenderas:

  • Att genomgå periodiska ALC-tester (glykerat hemoglobin) för att se dina faktiska blodsockernivåer under de senaste tre månaderna.
  • Att bibehålla strikt kontroll över din diet för att undvika toppar i blodsockret.
  • Att följa en hälsosam och balanserad diet, gärna LCHF.
  • Att du får träning för att säkerställa ordentlig muskelfunktion.

Lämna ett svar