Övervinn löpningens motgångar


1. Peppa dig själv med en positiv självcoachning med mantran som ”Jag är stark och snabb” eftersom utmaningen kommer att känna löpningen lättare.

2. Träna med andra löpare. Det är lättare att hantera ansträngningen gemensamt än att sträva i ensamhet. 

3. Lär dig träna även när du är trött i huvudet. Om du klarar att genomföra dina träningspass efter mentalt ansträngande arbetsdagar lär sig hjärnan att hantera den fysiska påfrestningen. 

4. Använd dig av tidigare erfarenheter.  Ju mer du springer desto lättare kommer du att tolerera ansträngningssmärtan. Hjärnan tycks efter hand få lättare att acceptera smärtsignalerna om de är välbekanta.

5. Tänk på att smärtan är kortvarig. Fokusera på tillfredsställelsen som kommer efter träningspasset. Smärtan är tillfällig – äran är evig.

6. Löp avspänt. Med fokus på rätt löpteknik kan du anstränga dig utan att grimasera och spänna varje muskel i kroppen. 

7. Lär dig skilja på ansträngningssmärta och en smärta som signalerar en skada. Ansträngningssmärtan är generell, medan en skadekänning är mer lokalt begränsad.

Lämna ett svar