Personlig utveckling – Sortera dina irritationsmoment

Ett irritationsmoment är inte så farligt, men samlar du på dig många så rinner bägaren till slut över!!!

Den här övningen uppmanar dig att ta ansvar för dina irritationsmoment. Det är du som känner dem, det är dig de påverkar och det är du som måste ta itu med dem om de ska försvinna. Genom att sortera bort dem blir ditt liv enklare, du får mer balans och blir en gladare person!

  • Skriv ned datum när du ska ta itu med varje irritationsmoment, vem som ska göra det och hur det ska ske. Vad kan du börja med redan idag? Vad är ditt första steg?
  • Finns det olösliga irritationsmoment? Sådana som är där och inte går att flytta på? Då är det du som behöver hitta ett nytt förhållningssätt till dem! Acceptera det som ligger utanför din makt som du inte kan förändra och våga förändra det du kan!
  • Vad är det som irriterar dig så mycket med dessa?
  • Kan du se utifrån ett annat perspektiv när du ser på detta irritationsmomentet.
  • Vad kan du lära dig av detta/dessa irritationsmoment?
  • Finns det någon annan person som inte irriterar sig på detta? Hur förhåller sig den personen till det? Vad kan de lära dig?
  • Vad kan du göra för att minimera irritationens makt över dig?

Lämna ett svar