Vägledaren – bävern

Bävern står för struktur, organisation och beskydd.

När vi behöver bygga hållbara strukturer i våra liv så att våra relationer kan grunda sig på kärlek och förståelse. Låt då det inre skänka tillit till skapandets gåva.
Det är när du ser ditt sanna hem som ditt hjärta vaknar!

Lämna ett svar