Vägledaren – delfinen

Står för samförstånd, harmoni och accepterande. Och hjälper dig att inte låta rädsla och misstänksamhet styra dig, eftersom det begränsar din värld och du går miste om så mycket.
Titta på barnen och lär av deras öppna sinne. Lägg försvaret åt sidan och öppna dina ögon. Och låt inte ett ögonblick gå förlorat!

Lämna ett svar