Tro inte på allt du tänker

När oro, sorg, rädsla, ångest eller vrede tar över får vårt emotionella och fysiska tillstånd oss att tro att våra irrationella tankar är sanna, trots att de kanske inte är det. I dessa fall kommer vi ha ett dåligt omdöme och måste vara ytterst försiktiga. 

För att ta reda på om tanken är sann eller påhittad behöver du skapa en distans till den så att du kan börja titta på den utifrån. Det är nämligen väldigt lätt att tro att allt som susar genom huvudet är sant, särskilt när tanken väcker starka­ känslor som rädsla eller oro. Dubbelkolla vad som faktiskt hänt och vad som bara är en tanke.

Tips: Avstå tills du känner dig mer balanserad och har en sann och tydlig bild av vad som faktiskt har hänt så du inte agerar utifrån felaktiga antag­anden.

Lämna ett svar