Vägvisaren – räven

Står för slughet, observation och instinkt.

Genom slughet vill räven lära dig att förstå livet. Du kan bara bli fri om du genom insikt tror på att det inte finns någon hierarki inom din upplevelsevärld. 

Låt dig inte luras att tro att du är ett offer i denna värld, för då gör du dig till ett!

Lämna ett svar