Svenska språket – dummare än tåget

Ett lite elakt uttryck som används för att beskriva någons intelligensnivå. 

Uttrycket kommer från Prins August som ansågs vara otroligt dum och hade gett namn åt de första ångloken. Då man inte fick uttrycka sig negativt om kungahuset gjorde man alltså om uttrycket till att vara ”dummare än tåget”.

Lämna ett svar