2017 är Tuppens År 

Tuppens år är skarpsinnets, flitens och beslutsamhetens år. 

Det man ska tänka på under tuppens år är att noga överväga sina beslut på ett logiskt sätt. Vara kritisk och långsiktig i sitt planerande. Det är ett år då självförverkligande och förbättring av den egna personligheten kan få extra gynnsamma resultat. Låt även utseendet och de yttre attributen bli en del av denna förbättring. 

Lämna ett svar