Ge & ta

Riktig kärlek kommer från själen och uppstår då två personer ger sig fritt åt varandra och investerar i en ömsesidig relation. Kärlek innebär att man vill att den andra personen ska vara lycklig utan att man betalar med sin egen lycka.

När du söker efter något för egen vinning såsom pengar, kärlek eller glädje då skär du av energiflödet till dig själv. Men när dina handlingar motiveras av kärlek och glädje skapar detta ett positivt flöde och energi. Givande framkallar mottagande och mottagande framkallar givande. Det som går upp kommer ner, det som ges ut kommer tillbaka.

Att ge mycket och få lite tillbaka är uttröttande, och även om kunskapens gåva i utbyte mot inget alls är något vackert så bör du även kunna få ta emot utan behöva be om det.

Tänk på att det är det bakomliggande syftet som är det viktigaste, syftet ska alltid vara att skapa kärlek och glädje för den som ger och för den som får. 

  • Vi vill inte ha gåvor; vi föredrar detaljer, handlingar och uppmärksamhet.
  • Vad hjärtat vill är att ta emot respekt, erkännande och ömsesidighet. 

Lämna ett svar