Är du som den röda färgen

Intensiv, aktiv och väldigt optimistisk. Tenderar att vara av stark karaktär med en tydlig lutning mot tävlingsinriktning på arbetsplatsen, med en antydan av impulsivitet och ett visst behov av att vara i kontroll. 

Dessa personer är självsäkra och har öppen såväl som intensiv karaktär, men nackdelen är deras snabba impulser och brist på reflektion.

Lämna ett svar