Indigobarn

 Är speciella barn och vuxna som är födda med en mycket högre frekvens och energi. I indigobarns auror kan man se den indigoblåa färgen och därför har dessa barn fått namnet indigobarn.

Indigobarn är gamla själar och har varit med om många tidigare liv, därför har de insamlat en stor portion livserfarenhet och visdom. Denna samlade livserfarenhet är ett naturligt led av mänsklig utveckling då själen aldrig dör utan återföds i en ny kropp, i ett nytt liv.
Indigobarnens uppgift är att lösa upp det gamla samhället och få oss att inse vikten av att bygga ett nytt samhälle där grunden är KÄRLEK. Indigobarn ska visa samhället de orättvisor och felaktigheter som finns så att vi alla kan skapa en bättre tillvaro i harmoni, symbios och tillgivenhet med varandra. Indigobarn vill få människor att börja tänka på ett nytt sätt där man tänker ljust och kärleksfullt till allt och alla!

Känner du ett indigobarn eller är du kanske ett själv?

Indigobarn är snabbtänkta och intelligenta . De är människor som lätt blir uttråkade och som hela tiden söker sig till nya utmaningar som är stimulerande. Indigobarn har alltid betraktats av sin omgivning som annorlunda, besvärliga och svårhanterade. De har enormt stark VILJA, de är smarta, KREATIVA, självmedvetna och ÄRLIGA. Indigobarn har ofta mediala förmågor, är inkännande och väldigt klarsynta. 

Indigobarn är INTE RÄDDA för att säga vad de tycker och tänker. De är inte rädda för att stå ut i mängden, hur de uttrycker detta kan dock variera väldigt mycket. Indigobarn är i många lägen inte rädda för ENSAMHET och kan ibland välja utanförskapet själva om umgänget omkring inte är tillräckligt stimulerande. Indigobarn står hellre och tittar på genom att OBSERVERA omgivningen men om de ser att någon råkar illa ut så agerar indigobarn impulsivt med sitt stora hjärta för att hjälpa andra. Detta beror bland annat på att indigobarn är HYPERKÄNSLIGA (framför allt mot sådant som strider mot det indigobarnen kämpar för, rättvisa, kärlek och godhet). Trots Indigobarns storhet kan de också vara lättsårade och lättavvisade.
Indigobarn kan genomskåda lögner och falskhet. Man kan inte lura ett indigobarn eftersom de är duktiga på att känna in energierna omkring sig och känna av andra och deras intentioner. Vilsna eller ensamma indigobarn kan däremot bli osäkra i det de känner då de upplever sig ensamma i det de uppfattar, vilket kan leda till att själförtroendet på att gå på din egen linje kan svaja (framför allt som barn). Indigobarn har ett extra känselspröt och uppskattar uppriktighet och originalitet. Deras handlingar styrs av KÄRLEK och RÄTTVISA. De utvecklar också ofta stor MEDKÄNSLA och har så kallat högt EQ.
Indigobarnens styrka är den väldiga kreativitet och handlingskraft som finns hos dem, de drivs av en enorm skaparlust och en längtan att göra gott. De har också ett enormt intresse för världen och VILL GÄRNA HJÄLPA världen. Indigobarn tänker i många avseenden både globalt, rättvist och holistiskt (helhetstänkande). Deras inneboende kärlek gör dem ofta spontana och vill gärna vara allas vän. De är också en perfekt ledargestalt, men glöm inte att en ledargestalt behöver inte alltid te sig just på det viss som vi i samhället har föreställt oss att en ledare är. Indigobarn anser sällan själva att de är en självklar ledare.

Lämna ett svar