Kristallbarn

Är beviset för att det verkligen finns hopp inför framtiden. Kristallbarnen har ofta stora och klara ögon, framförallt då de är små, och de har en genomträngande blick och de ser rätt in i din själ.

Precis som Indigobarnen är de också gamla utvecklade själar och de uppfattas ofta som väldigt filosofiska. De kan säga de mest djupsinniga och underfundiga sakerna, som får dig att verkligen undra varifrån barnet kommer egentligen. De är änglalika i sin karaktär. De är lugna, känsliga, glada och förlåtande, och anses därför som relativt “lätta” att uppfostra.

Precis som Indigobarnen är även Kristallbarnen mycket känsliga för energier, till och med mer känsliga, men det som skiljer dem åt är att Kristallbarnen inte tar lika illa vid sig. De återgår istället snabbare till sitt ursprungliga stabila och fridfulla grundtillstånd. Detta pga. att de har en orubblig kontakt med sitt inre och de vet också att de kan påverka andra människor på ett positivt sätt genom deras kärleksfulla utstrålning, som fungerar som healing.

Deras känslighet kan även visa sig som överkänslighet för höga ljud, starkt ljus, när det inte är organiserat och perfekt etc. De är väldigt karismatiska och underhållande, och de står gärna i rampljuset och visar sina talanger. De fullkomligen älskar musik, sång och dans, och vissa sjunger och dansar nästan jämt.

De är mycket tillgivna och kryper ofta upp i famnen och kramas och gosar. De visar även ofta på en mycket empatisk sida och de är väldigt mån om att alla i deras omgivning mår bra och blir rättvist behandlade. 

Kristallbarnen agerar ofta fredsmäklare i olika konflikter och försöker få andra att sluta bråka och slåss.

De har även ofta en oerhörd kroppskontroll och är väldigt atletiska och akrobatiska då de klättrar och hoppar helt obehindrat. De älskar naturen och djur av alla de slag, de riktigt njuter av dofterna, färgerna och ljuden.

Kristallbarnen strävar hela tiden efter perfektion, vilket kan ta sig i uttryck som att de gillar att organisera upp exempelvis sina leksaker i rader.

Kristallbarnen har också ibland en förmåga att “försvinna” och inte vara närvarande. De verkar vara okontaktbara, försvinner in i sin egen lilla värld och svarar inte på tilltal etc.

Kristallbarnen är i större utstäckning än Indigobarnen intuitiva och mediala. De uppfattar och känner av mycket av den andliga världen, och de har en helt naturlig kommunikation med den “andra sidan”. De “pratar” exempelvis med sina andliga guider, änglar och bortgångna släktingar. För de riktigt små barnen kan man se att de “stirrar ut i luften” och det verkar som de “ser” något eller någon som de verkar kommunicera med. Det är bland annat pga. detta som de ibland kan verka onåbara.

De har en enormt stark utstrålning av total kärlek, acceptans och förlåtande, och de använder sig av sin helande energi för att läka andra. Många lägger rent intuitivt handen på det onda stället och låter sin varma healingenergi stråla ut. Men, bara av deras blotta närvaro i rummet kan de skapa en lugn och harmonisk stämning. Många, till och med främlingar, dras till deras starka utstrålning.

Lämna ett svar