Musik som skapar fred

Efter andra världskrigets slut var Europa splittrat i två politiska block – väst- och östblocket. Väst och öst representerades av USA respektive Sovjetunionen, två supermakter som konkurrerade med varandra ekonomiskt, militärt men även kulturellt. 

I väst utvecklades televisionen och EBU bildades. Det uppstod en idé att anordna en TV-sänd sångtävling som skulle visas i miljontals hem runt om i Europa, för att etablera en europeisk identitet som med åren har formats med värderingen “fred, samma rättigheter för alla oavsett sexuell läggning och kärlek”

Utifrån de händelser som skett och fortfarande sker i Europa kan man utläsa ur tävlingen att låtarna handlar påfallande mycket om kris och återuppståndelse, där fred och frihet antingen beskrivs som diffusa framtidsdrömmar eller som något som håller på att förverkligas i nuet. Och vår fredslängtan än idag präglar ett splittrat Europa med öst/väst-klyftan.

Utifrån den här informationen har jag fått en helt ny syn på ESC och vill bara lyfta på hatten. Otroligt imponerande där musiken än en gång visar vilken kraft och påverkan den har och att det verkligen går att samarbeta med fokus på fred, kärlek och samma rättigheter ?

Lämna ett svar