E-ciggen

Ses av många som ett mindre skadligt alternativt till vanliga cigaretter.

En forskning vid Karolinska institutet deltog sexton slumpvis utvalda rökare i studien puffa på en e-cigg tio gånger. Redan under första timmen kunde man iaktta en snabb ökning av den typ av celler som skadar blodkärlens innerväggar. Ökningen var lika stor som den som orsakas av traditionella cigaretter. Det innebär att det räcker med tio puffar på e-ciggen för att risken för hjärtsjukdom ska öka.

Det finns nog inga genvägar till hälsa utan allt som framkallar ett begär av mer eller beroende bör man nog vara aktsam med ?

Lämna ett svar