Det osynliga våldet


En del får dig att känna sig liten och svag, och hur man än gör så hamnar man i någon form av förtryck/osynligt våld. Oftast kommer den smygande. Små pikar om t ex din vikt, utseende eller öppna anmärkningar på saker man gjort. I början kamouflerade bakom ett; -Men jag skojade ju bara. Bli du ledsen får du höra du är överkänslig. 

En s.k narcissist vet vad som är rätt och vad som är fel men de anser inte själva att de gör fel. De känner sig berättigade till att bete sig på ett visst sätt därför att de “vet att de har rätt”. Övertygelsen om att de har rätt gör att de slipper skuldkänslor. Därför kan du inte få en narcissist att få empati för dig genom att förklara hur du känner. Dina förklaringar retar oftast upp narcissisten och leder till att han/hon blir föraktfull mot dig.

När narcissister får för mycket makt och spelrum beter de sig som små barn som inte får några gränser, de äter upp dig. Narcissisterna blir ofta ännu mer elaka när de märker att du backar pga. rädsla. Ju mer du låter dig köras över, desto mer blir du överkörd utan någon som helst empati. Om du i det läget berättar för narcissisten att du mår dåligt och har ångest är det sannolikt att han/hon dessutom blir arg på dig för att du är svag och gnällig.

I samtal med narcissister ska du inte fokusera på att berätta om dina känslor. Om du känner dig överkörd, berätta det och berätta i samma konversation vad du förväntar dig eller vill ha istället. Du behöver vara saklig för att få någon respekt eller förändring hos narcissisten. Det är fortfarande ingen garanti att du får en förändring men det är en förutsättning för att ha en chans till förändring.
Narcissisten är innerst inne ensam och tom. Han/hon blev som barn inte bekräftad för annat än ytliga saker. Föräldrarna struntade sannolikt i vilken personlighet deras barn hade utan de var fokuserade på att få sitt barn till att bli den person de ville ha.

Var uppmärksammad på detta:

Osynliggörande

 • Tysta eller marginalisera oppositionella personer genom att ignorera dem. Att inte lyssna på vad den andre har att säga. En osynlig människa tappar sin kraft (driv), känner sig mindre värd, oviktig och betydelselös.

Förlöjligande (och förminskande)

 • Att genom ett manipulativt sätt framställa någons argument som oviktiga. Under ytan lurar förakt.

Underhållande av information

 • Undanhålla väsentlig information. Kräv bordläggning av viktiga beslut. Kräv att alla har samma beslutsunderlag.

Dubbel bestraffning

 • Att försätta någon i en situation där de nervärderas eller straffas oavsett vilket handlingsalternativ de väljer. Man blir maktlös – Damned if you do and damned if you don´t.

Påförande av skam och skuld

 • Tex antyda att det någon utsätts för är deras eget fel. Ofta i kombination av förlöjligande och dubbel bestraffning. Den som skuldlägger vill säkert själv slippa ta ansvar. Används ofta mot personer som ställer krav och obekväma frågor. Ta stöd av någon du litar på för att analysera situationen. Konfrontera den som lagt på dig skuld och redogör för hur du ser på saken.

Tolkningsföreträde

 • När någon tar sig rätten att avgöra vad som räknas som ovidkommande frågor, vad som är viktigt i sammanhanget. Resultatet blir att dialogen kvävs. Relatera till begrepp som öppenhet, högt i tak, lyhördhet, se till andras behov, ömsesidighet…

Stereotypisering (och sexuella trakasserier)

 • Lilla gumman/gubben… – nervärdera men även smickra för att få sin vilja fram.

Tillmötesgående motstånd

 • Mycket snack men… – Jag förstår vad du menar, det tål att tänkas på, det låter bra, jag ska tänka på saken – för att sen inte agera/återkomma i frågan.

Ospecificerad kritik

 • Att kritisera någon/något utan att svara på vad/hur/varför – Du har fel! – Varför? – Inser du inte det själv så är det lönlöst att försöka förklara/det borde du kunna lista ut själv..

Felfinnaren

 • Får andra att förlora balansen genom att ständigt påtala fel och brister och påpekar varje litet misstag denne gör, och förstorar upp dem. Att ständigt känna sig påpassad är nedbrytande, och att försöka vara perfekt är extremt energikrävande, för att inte glömma omöjligt.

Aktiva syndabocken

 • Tvinga någon att agera/ta tag i saker tex genom att själv vara passiv, alternativt delegera, för att sedan kritisera resultatet (men även ta åt sig äran när det går bra). Ofta i kombination med påförande av skam/skuld

Snabba beslut

 • Beslut stressas fram ibland med inslag av “dimridåer”, dvs att viktiga aspekter döljs i stor mängd förvirrande och/eller förvanskad information. Eller med hjälp av gammal hederlig försäljningstaktik, till exempel att man får ett antal förslag presenterade för sig och ska luras att tro att man måste välja ett av dem.

Dubbla budskap

 • Säga en sak men göra en annan/signalera något annat med kroppsspråket (eller att säga att man bryr sig om någon och bara vill dennes bästa samtidigt som man misshandlar denne fysiskt och/eller psykiskt).

Gamla skulder

 • Att försöka få igenom sin vilja genom att kräva en gentjänst för något som man menar att man så generöst gått med på/gett vid ett tidigare tillfälle, utan att det fanns några (specificerade) krav på motprestation.

Vi -strategin 

 • Genom att säga ”vi” istället för ”jag” får man andra att förstå att de förväntas tycka likadant och följa ledaren. Eller att man står ensam och har alla emot sig/tycker fel.

Insinuera/sprida rykten

 • Detta kan ha pågått länge och subtilt innan man upptäcker det.  

Utbrott

 • Oförutsägbara och oregelbundna (“walking om egg shells”).

Stå upp för den du är. Tala i ”jag-form” , markera genom att sätta gränser och hitta sakta tillbaka till det som ger dig glädje på alla nivåer. 

Sluta helt enkelt att ta emot skit!!!

Lämna ett svar