Buddhistläror – Han ser, han är tydlig

Allt finns i våra hjärtan, men vi måste lära oss att observera. Genom att göra det kan våra sinnen bli tydligare och vi själva mer delikata och koncentrerade. Var vis och observera; tala inte, observera bara och lär dig.

Dåren sover som om han redan vore död, men mästaren är vaken och han lever för alltid. Han ser. Han är tydlig.

–Buddha–

Lämna ett svar