Buddisthläror – bortom bedömningar

Ett sinne bortom bedömningar ser och förstår.–Buddha–

Låt inte dig själv överväga vad som är gott och vad som är dåligt, för om du analyserar det kommer du delas. Välj en attityd av medveten uppmärksamhet. Bara observera båda alternativen utan att välja.