Empati

Empati betyder medkänsla eller inlevelse och kan definieras som förmågan att uppleva och uppfatta en annan människas känsla eller stämning utan att göra någon värdering av den. Det är inte samma sak som att samtycka. Empati är mer en attityd eller ett förhållningssätt, en process där den empatiska attityden leder till successivt djupare förståelse.

Så vi kan definiera empati som förmågan att uttrycka respekt för varifrån personerna kommer, oavsett om vi håller med dem eller inte.

Empati antar respekt för andra personer, och i många fall spelar våra personliga åsikter ingen roll eftersom de kan vara raka motsatsen till deras. Om motsatsen är sann, om vi håller med dem, kommer vi sympatisera med dem.