Sympati

 

Betyder att vi håller med om och delar den andra personens värderingar; vi sympatiserar med våra vänner och personer vi delar något i livet med, och det är därför det är så enkelt för oss att ”sätta oss i deras skor”