Den ljusa tiden

The Golden Nebula (Nebulosa kallas ett flera ljusår stort moln av gas och rymdstoft), vars ljus vårt solsystem trädde in i, i september 2015, omger oss fortfarande. Massiva vågor av högfrekvent ljus sköljer med jämna mellanrum över oss och skapar nya möjligheter till personlig utveckling.

Under dessa år kommer processen accelerera. Både i dig själv och i världen, därför behöver du ta in mer ljus utifrån eftersom din energi snabbt kommer ta slut. Ju mer medvetande desto mer upplever du en inre frid, som du inte tidigare känt.

Några symptomer på att du ökar din medvetenhet och behöver tanka din energi genom ljuset:

  • En trötthet så extrem att du känner dig drogade och har svårt att hålla dig vaken oavsett tid på dygnet.
  • Gamla negativa tankar löses upp och nya mer kreativa byggs upp. Därför är det viktigt att du är extra lyhörd och inte utsätter dig för onödig stress och ansträngning. Du upplever en bedövande känsla.
  • Samtidigt som du kännet dig förlamande trött, kan du även vara ovanligt pigg, särskilt nattetid. När du är vaken då de flesta sover ges energi att upptäcka en ny medvetenhet. Du frigörs från det kollektiva tankefältet och får större tillgång till dina egen, den fria viljan.
  • Värk i ögon, huvud och annorlunda syn. Ert sätt att se på dig själv och världen förändras nu radikalt. Denna medvetenhet får konsekvenser på både global och individuell nivå. Fler människor vaknar upp och ser saker så som de verkligen är. Nya gräsrotsrörelser skapas och redan befintliga får mer kraft. En våg av uppvaknande går genom världen. Samtidigt som du vaknar upp till att bli medvetna om att det inte bara finns en verklighet utan många fler verkligheter än det finns människor. 
  • En känsla av handlingsförlamning och önskan att bara vila och göra ingenting, är en annan symptom. Tillåt dig att vara i detta och kräv inte så mycket av dig själv under en sådan period. Du bakas om till att bli nya versioner av dig själv. Se tiden an och lita på att du kommer engagera dig i de rätta områdena när timingen är rätt. Så många processer sker samtidigt i dig att din kropp inte orkar förhålla sig till mycket mer än just de processerna.
  • Extrem glömska: Oavsett i vilken ålder du just nu befinner dig i, beter sig din hjärna som om du vore senil. Du har antagligen känt detta tidigare, men nu sker det i en utsträckning som både förvånar och ibland oroar dig.
  • Din hjärna håller på att anpassa sig till ”Nuet” och ett ”Multidimensionellt” varande. Den rensar och släpper taget om gamla tankeformer. Eftersom din hjärna och dess nervsystem befinner sig i en ständig, accelererad expansion, måste du släppa taget om det gamla för att integrera allt större medvetandeformer. En konsekvens av detta är förvirring. Förvirring går hand i hand med expansion och hjälper dig att tänka, vara och agera utanför boxen.
  • Känsla av tomhet och frånvaro av inre guidning och vägledning, kommunikation med guider etc. Du behöver resa genom tomheten för att kunna nå kärna. Tomheten håller essensen av det frö som ger liv.
  • Känsloavtrubbning och oförmåga att känna glädje, trots att det finns mycket att glädjas över, drabbar också många. Många har den senaste tiden upplevt starka känslor som lett till en kortslutning. Välkomna det, då det är ett tecken på att dubnu börjar lämna dramatiken för att leva i en mer dynamisk form. 

Upplever du dessa symptom innebär det att du nu befinner dig i en kraftfull expansiv fas och att de processer som just nu sker inom dig är så intensiva att det är viktigt att du verkligen lyssnat till kroppens signaler och är lyhörda för den inre vägledning som du får. 

Lämna ett svar