Släpp kontrollen över dina tankar

”Det är alltid vårt tyckande och tänkande och vårt motstånd till det som är och som skapar vårt lidande, inte situationen i sig.” 

Tänk om din tankar inte är sanna. Tänk om du kunde ta dina tankar lite mer opersonliga. Det är vår tro som skapar våra tankar som vi fastnar i och i sin tur vår verklighet.

Om du ser tillbaka på ditt eget liv så kanske du kan se hur flera livsavgörande händelser inte bara har blivit så, utan att du har styrt. Du kanske också kan se alla gånger du har försökt att tänka ut något på förhand, kanske forcerat och kämpat och vad resultatet har blivit. Det handlar inte om att sluta tänka för det går inte. Inte heller om att bara tänka positivt eller att tänka annorlunda. Utan det handlar om att börja se hur tankarna fungerar och ju mer du ser desto mer kommer du att kunna välja medvetet och inte på autopilot. Du kommer att få uppleva en större klarhet och på så sätt också se din egen väg.

Jag kastar stenar i mitt glashus. Jag kastar pil i min kuvös. Och så odlar jag min rädsla. Ja, jag sår ständigt nya frön. Och i mitt växthus är jag säker. Där växer avund klar och grön. Jag är livrädd för att leva. Och jag är dödsrädd för att dö. -Kent-

När vi sätter in oss själva i ett förhållande till något annat, har vi också förminskat oss. Vi har gjort en form utav det. Att vi är eller inte är som någon annan när vi bestämt att vara i en speciell form. Vi är fel eller helt enkelt gör fel, eller så gör den andra personen fel. Vi försöker hela tiden förhålla oss till den form vi placerat oss i. Det skapar massor av drama, oro och konflikter eftersom vi hela tiden försöker kontrollera oss själva och andra. Vi bygger med det upp en falsk trygghet i samband med rollen så om vi får sparken, barnen flyttar hemifrån, skiljer oss vet vi inte längre vem vi är.

Varför inte ta bort lite av mig och mitt och istället se att jag är så mycket mer än den person jag har satt mitt och mina framför. Då skulle jag inte behöva kontrollera det så hårt utan kunna släppa kontrollen och se att alla människor kommer från samma universum, ifrån en plats innan det formlösa blir till form. Om jag istället identifierar mig med att både du och jag kommer från den platsen, från samma visdom som skapar planeter och vintergator så får jag en annan tillit till att jag inte hela tiden behöver lägga mig i styra och ställa. Jag förstår också att jag är så mycket mer än den roll jag har identifierat mig med. Då kan jag istället ställa mig frågan när jag opponerar mig mot något jag tycker är fel om jag faktiskt vet att det är fel. Hur kan jag veta det? Jag har inte hela bilden och jag har inte sett slutresultatet.