Buddisthläror – övervinna

Med varsamhet, övervinn vrede. Med generositet, övervinn elakhet. Med sanning, övervinn villfarelse.

–Buddha–

Vänd det negativa till något positivt!

Världen förbereder dig på det negativa och föser dig på vägen mot undertryck. En intelligent person tjänar inte samhället om de endast behöver är lydnad. Lev ditt liv intelligent.

Lämna ett svar