Domedagsklockan

Slutet för mänskligheten är nära. Klockan startades i ”Kalla krigets” begynnelse – är en uppskattning hur nära vår jord är ett fullskaligt kärnvapenkrig. 
Med bara två och en halv ”minut” (23:57:30) kvar bedömer forskarna vid Chicagos universitet att civilisationen är synnerligen illa ute.

Klockan klämtar för mänskligheten och det finns anledning att reflektera över uppgifterna och aktivt agera för att jorden blir en bättre plats att leva på. Inse att det är en planet, vår planet, den enda plats vi känner till som det går att leva på. Allt hör ihop och allt som lever har lika stort värde och behöver finnas för en harmoniserad balans.

Lämna ett svar