Ärkeängel Jeremiel

Allt sker så som det är menat och du kommer snart att förstå det som just nu är dolt under ytan. 
Ibland är det som verkar vara ett problem i själva verket lösningen du bett om. Problem är ofta förklädda lösningar. När vi ber om hjälp måste det gamla skrotas för att ge plats åt det nya. Nya lösningar och nya möjligheter. 

Lämna ett svar