Kaos

Allting i den grekiska mytologin kom ur ”Kaos”.

Det var ”Kaos” som födde fram de första världarna.

Det första som kom ur Kaos var Gaia (jorden), Nyx (natten), Tartaros (underjorden) och Erebus (mörkret).

Lämna ett svar