Buddisthläror – missnöjdhet, besvikelse, lidande

 

Undvik att tänka att du alltid behöver något mer för att leva ett fullt liv. Sjukdom, lidande och döden är alla naturliga delar av livet. Vi måste lära oss att acceptera dem och stanna i nuet.

Sträva inte efter att ha ett perfekt liv.

Kom ihåg att våra svårigheter och vårt arbete för att övervinna dem kommer med stora lärdomar.

När du accepterar livets bristfällighet kommer du lida färre besvikelser. Du kommer frigöra din medfödda öppenhet och bli mindre påverkad av daglig stress eller svårigheter.

”Smärta är oundvikligt, men lidande är valfritt.” 

Lämna ett svar