Jag ser dig – ser du dig själv?

Det är sunt och bra att vilja vara en del av den mänskliga gemenskapen och därför vilja vara älskad och omtyckt av sin omgivning. 

Det är när vi inte bär med oss känslan av att vara ok och att duga, det vill säga när självkänslan är för låg, som det blir problem. Då hamnar man i den sitsen att man hela tiden och i alla situationer törstar och klänger på andra människor för att man ska få sig lite beröm och uppskattning och när man inte får så mycket som man vill, vilket aldrig kan bli nog så mår man dåligt och känner sig nere. 

Detta ständiga jagande efter omgivningens uppmuntran kan liknas med vilken form av missbruk som helst. Man behöver ständigt en större och större fix och ändå kan behovet aldrig stillas vilket gör att människor med låg självkänsla och detta beteende kan bli väldigt krävande både för sig själv och inte minst för sin omgivning.

Den som har en hög självkänsla ställer rimliga krav på sig själv och de man tycker sig behöva prestera för att duga medan den som har en låg självkänsla egentligen aldrig eller i varje fall väldigt sällan känner sig helt nöjd med vas han eller hon har åstadkommit. Man har då väldigt höga prestationskrav och krav på att allt måste vara perfekt, vilket det ju givetvis sällan är i livet vare sig när man är ledig eller på sitt arbete. Och med detta höga prestationskrav som kommer med en låg självkänsla kommer så klart en mycket högre stress än när man tillåter sig själv har fel och brister och göra misstag.

Börja se dig själv för den du är… Trivs med dig själv, var nöjd med det du åstadkommit och trivs med det. Var lycklig över att du är mänsklig. Om du behöver förstå hur du ökar din självkänsla kan du bli din egen coach och ställ dig följande frågor:

  • Vem är egentligen ”perfekt”?
  • Hur skulle ditt liv se ut om du minskade lite på dina egna krav?
  • På vilket sätt kan jag lära mig att se och bekräfta mig själv i min vardag?
  • Hur skulle du kunna tänka för att vara lite mer nöjd över allt du ändå hinner och presterar, trots att jag inte hinner allt på min “att göra lista”?
  • Vem är bra på att tycka om sig själv för den han eller hon är som människa, snarare än för det han eller hon gör och presterar? Vad kan du lära dig av honom eller henne?
  • Vem är aldrig nöjd med sig själv oavsett hur mycket han eller hon gör och åstadkommer? Vad finns det för lärdom här så att du själv inte faller i samma prestationsfälla?

Lämna ett svar