Aloe Vera

Har använts i många ritualer för att motverka avund och olycka. 

Den tros attrahera tur och välstånd där den är placerad. Det finns en utbredd tro på att den absorberar negativitet och att den dör när den beskyddat oss.

Lämna ett svar