Tankar inför IFK Göteborgs medlemsmöte

”Aktiv hantering av medlemsfrågor – säkerställer att medlemmarna är med på tåget”

Är Blåvitts medlemmar med på tåget, eller rättare sagt på fotbollsplan? Är styrelsen lyhörd till medlemmarnas förslag? Delegeras uppgifter och ansvar till aktiva supporters/funktionärer på ett förtroligt sätt? Arbetar styrelsen aktivt med att tydliggöra medlemmarnas intentioner och vilja? Frågorna är många och i veckan som kommer är det dags för ännu ett medlemsmöte, där styrelsen troligt klubbar sig igenom alla punkter i all hast och får medlemmar att känna sig förbisedda ännu en gång, eller är det förändringarnas vindar på gång?

Nedan punkter att fundera på för ett framgångsrikt styrelsearbete tillsammans med medlemmar:

 • Viktigt att styrelsen inte isolerar sig från medlemmarna.
 • Vid behov – eliminera osäkerhet genom att medverka till att tydliggöra medlemmarnas intentioner och vilja.
 • Lyhörd för förslag från medlemmarna.
 • Saknas klubbdirektör måste styrelsens tillgänglighet öka – delegera ansvar/genomförande till funktionärer.
 • Tolka stadgar när så erfordras
 • Transparens och informationsgivning viktiga parametrar.
 • Informella informationsmöten ökar medlemsintresset.

Utmanar till en utvärdering av styrelsens arbete – hur vet man annars att det är framgångsrikt?

 • Genomförs på ett strukturerat sätt.
 • Utvärdering görs av extern part.
 • Självutvärdering – kom överens om målen innan!
  – genom särskild grupp, t.ex. medlem, klubbdirektör och styrelseledamot.
 • Enkät till samtliga ledamöter eller intervjuer av ordföranden
  – omfattar områdena: formalia, arbetsformer, framtid samt beslut.
 • Utvärdering av nuvarande styrelse kan vara känsligt – personliga eller långvariga relationer med ledamöter gör det svårt att rikta kritik eller byta ut.

Lämna ett svar