Vill du jobba gratis?

I dagens samhälle förväntas någon form av kompensation eller belöning för ett utfört arbete, men skulle du kunna tänka dig att jobba gratis?

Bakgrund: Elitfotbollsklubbar, exempelvis IFK Göteborg, klarar idag inte av att driva runt verksamheten helt kommersiellt utan är beroende av kommunens, Riksidrottsförbundet, sponsorer och framför allt publikens direkta och indirekta stöd. Alltså kan de inte kommersialiseras mer än vad det ideella tillåter eftersom man är beroende av de positiva som sammankopplas med det som idealiteten bidrar med. 

Grundtanken är att de ekonomiska medel i stort sett skall finansieras med medlemsavgifter, vilket då begränsar utrymmet för ekonomiska kostnader och ersättningar för bl.a ideellt arbete. Med en balansgång mellan långsiktigt engagemang och begränsad ekonomi gäller det att finna lösningar som kan bidra till att enskilda individer kan motiveras till att engagera sig långsiktigt och gärna tar på sig olika uppdrag.

De självklara idealisterna: De organiserade supportrarnas engagemang är inte endast kopplat till själva matchtillfället utan lojaliteten och engagemanget för favoritklubben följer med dem även  i vardagen. För de som arbetar aktivt i supporterklubbarna kan engagemanget vara lika tidskrävande som ett heltidsjobb. En stor del i denna omfattande supporterverksamhet är gemenskapen, stämningen och arrangemang runt matcherna. De utmärker sig genom att de brinner för sin klubb och i alla lägen är deras ambassadörer. 

Om klubben samarbetar aktivt med dessa amasadörer, når man i stort sett ut till samtliga yrkeskategorier, skolor och stadsdelar runt och i staden. Och dessutom med en otroligt bred kompetens och stark förmåga att öka intresset till klubben drastiskt. Att samverka med supportrarna är lite av en kritisk framgångsfaktor för klubben. Ju bättre samarbete desto mer ökar intresset.

Motivation: Self-Determination Theory är en teori som passar för att förstå det ideella engagemanget. Teorin menar att långsiktigt hållbar motivation sammanhänger med att individen ges utrymme att handla utifrån egen övertygelse, i stället för att vara en spelpjäs styrd av yttre krafter. Enligt teorin har alla människor tre grundläggande psykologiska behov som måste vara tillfredsställda för att den ska vara motiverad, nämligen:

 • Kompetens
 • Samhörighet
 • Autonomi (oberoende, självbestämmanderätt exempelvis inom ett ansvarsområde)

 Den person som får ett förtroligt ansvar inom klubben utifrån dess kompetens tror sig även klara av det den vill eller förväntas göra. En som upplever samhörighet känner sig också omtyckt och tycker om att göra andra nöjda och tillfreds omkring en. Att uppleva autonomi innebär att känna sig fri och självständig. Om dessa tre behov är tillfredställda uppstår motivation. När de är otillfredsställda upphör motivationen.

Samarbeta: Anpassa det gemensamma arbetet efter medlemmars/supporters önskemål och förutsättningar. Delaktighet i beslutsfattande frågor är viktigt för ansvarskänslan. Engagemanget bygger på att alla har en tydlig spelidé att enas runt ”kollektivet, kamratanda och vad som sker mellan människor” måste stå i fokus. 

Leda: ”Engagemang” och ”maktstruktur” utgör utgångspunkten för den tredje principen för ideellt ledarskap, nämligen att undvika styrning. Trots att engagemang utgår från individen och maktstruktur från gruppen har båda ett kritiskt förhållningssätt till toppstyrning. Det behövs såklart någon med större överblick som kan skapa en tydlig struktur som medlemmarna behöver för att vara motiverade. Ledarskapets uppgift blir här att ta initiativ och ansvar för att saker ska hända. Detta kan innebära att kompetens- och samhörighetsbehovet tillfredsställs vilket leder till ökad motivation.

Ett annat sätt är att helt enkelt diskutera i föreningen om ledarskapsfrågor och motivation. Ett medvetet och strukturerat arbete med motivationsfrågor kan vara ovant och knepigt i början, men den som väl skaffat sig ”motivationsglasögon” kan analysera varje aktivitet, varje projekt och varje initiativ och ställa sig frågorna:

 • Hur påverkar detta medlemmarnas motivation?
 • Vilka ledarprinciper går att tillämpa i aktiviteten?
 • Vilka behov hos medlemmarna kan de tillfredsställa?

Slutsats: Får du inte någon bekräftelse eller uppskattning för det arbete du utför, och har du ingen möjlighet till personlig utveckling i form av kurser eller ansvar, och tillåts ingen delaktighet eller att du inte stimuleras genom sociala relationer med stark kamratanda i ett ideellt arbete är risken stor att engagemanget kommer att minska eller helt och hållet avta.

  Kanske dags att motiveras till ett långsiktigt engagemang där kamratanda är lika med samhörighet, där delaktighet går hand i hand med förtroendet. En för alla, alla för en.. 

  IHÄRDIGHET, FÄRDIGHET, KRAFT & KAMRATSKAP – Supporterklubben änglarnas värdegrund ?

  Lämna ett svar