Seedningslopp

Strax startar Varvetmilen för seedning inför Göteborgsvarvet 2017

http://www.goteborgsvarvet.se/goteborgsvarvet-21-km/seedningsregler/?gv=m

Lämna ett svar