Dagens visdom 

Seeing The True You säger att du ska gå djupare in i dig själv. Där du känner ett tomrum är detta din själ som saknar ditt sanna jag. Någonstans på vägen har du valt bort sidor av dig själv för att passa in och bli mera synlig. Detta leder till att ens själ känner sig splittrad och mindre hel som i sin tur ger en tomhets känsla.

Våga ta tillbaka ditt sanna jag och se dig själv för den underbara personen du är. Sann kraft kommer ifrån att vara sig själv. Bakom spegeln reflektion väntar ditt hela jag på dig.

Lämna ett svar