Dagens visdom

Just Ask säger att du behöver bara be om det och det är dig givet.

Hjälpen finns inom räckhåll, även om den kan komma i olika skepnader, så lås dig inte vid din tanke av hur den ska se ut. Lita på din instinkt och formulera en klar, tydlig fråga om hjälp och du ska se att den kommer din väg.

Lämna ett svar