Kroppsspråk ögonkontakt 

Förmodligen det allra viktigaste när det gäller kroppsspråk. 

En alltför intensiv ögonkontakt kan hämma den du pratar med och intrycket kan bli att du försöker ta in alla ord och gester för att du själv är osäker. 

Om du däremot undviker ögonkontakt skickar du ut ett meddelande om att du har något att dölja. 

Istället: försök ha en naturlig ögonkontakt. Se den andre i ögonen, pausa, så skickar du ut de rätta signalerna.

Lämna ett svar