Vägvisaren – vargen

Står för unika egenskaper, stolthet och nya tankar.

Du bär på många unika kvaliteter. Världen väntar på att få del av dom. Du behöver inte manifestera alla dina idéer, men undertryck dem inte.

Möt dina medmänniskor med den stolthet du förtjänar!

Lämna ett svar