Svenska språket – För allt vad tygen håller

Med detta menas att man gör något så mycket man orkar. Uttrycket är från början tyskt där uttrycket lyder ”was das Zeug hällt” och uppstod 1675 när ryttmästaren Magnus Gabriel Willemsen skrev att han skulle ”till Fehrbellin allt vad tygen höllo.”

Lämna ett svar