Moxa

Moxa är bland annat baserat på en ört som kallas Artemisia Vulgaris (alt. Artemisia Argyi) som är en medicinalväxt. Det är bladen från den Kinesiska gråbon som i torkat tillstånd är som ull. Moxan rullas till stavar eller formas till koner som sedan tänds och glöder. Den har en stor förmåga att brinna långsamt och bevara värme. Denna värme kan inte liknas vid den från en brasa eller ett ljus, denna värme tränger in djupt och stannar kvar. Tanken enligt Kinesisk Medicin är att moxans läkande effekt inte enbart återfinns i värmen den avger utan också i sin rök. När Artemisia tränger in i kroppen via hud eller inandning sker läkning. Efter en moxabehandling är det inte ovanligt att värmen på och i kroppen är kännbar flera timmar därefter.

Lämna ett svar