Tänkvärt

Haven fylls med skräp, framför allt plast som inte bryts ned på lång tid. Plastinvasionen är ett hot mot allt liv i och vid haven. Nu blir vi allt fler som får upp ögonen för vad som händer under ytan. Det minsta DU kan göra är att plocka upp efter dig. Majoriteten av skräpet i haven har slängts på land. Hälften av skräpet vi slänger består av fimpar, som innehåller – just det – plast. Allra bäst är förstås att återvinna plasten (dock ej fimparna). Trots att svenskarna har blivit mycket bättre på att sortera sina sopor är det fortfarande en hel del plast som inte når återvinningsstationerna. Att göra nya plastgrejer av gammal plast är både klimatsmart och kan minska skräpet i våra hav. 

Här kan du skriva på för plastfria hav:

http://www.greenpeace.org/sweden/se/hav/plast/?utm_campaign=SE%20Oceans%20PG&utm_source=facebook.com&utm_medium=referral&utm_term=korkad%20plast

Lämna ett svar