Taoisterna

Tror att allt bör återgå till sina rötter. Därför är det sista målet för själen att resa till Tao, men endast när den kommit över all kunskap och utveckling som livet har att erbjuda. Själarna genomgår fem livstider och når perfektion i slutet av den femte.

Har du hört uttrycket gammal själ? Barn som beskrivs som mycket kloka och mogna för sin ålder och kanske inte riktigt passar in med de andra i sin ålder. Eller raka motsatsen unga själar… Detta är ett sätt att beskriva personers ålder, fast inte i antal år, utan efter deras intelligens, finkänslighet, intuition och hur väl de verkar ”passa in” i tiden de lever i. Dess ursprung kommer från religionen taoism (över 5000 år gammal tro från Kina). 

Karaktärsdrag hos ”gamla själar”;

Hög mognadsnivå

  • Även som barn är det uppenbart att de inte passar in i barnens värld. De blir uttråkade av de vanliga lekarna, och de vill ha mer komplexa böcker eftersom sagor är för enkla. De har en äldre persons attityd. De kan dra slutsatser till och med bortom sina föräldrar. De kan göra allt detta tack vare en tankegång som är högre än vad som anses ”normalt”.

De föredrar att vara ensamma och njuter av introspektion

  • Gamla själar behöver inte sällskap eftersom deras inre värld räcker. De tenderar att använda sin fritid åt meditation, att gräva djupare bland sina känslor och att läsa om ”djupa” ämnen. De är väldigt tysta och introverta. Många kallar dem blyga, men de är faktiskt bara absorberade av sina inre jag.

De uppskattar de enkla sakerna

  • Gamla själar har väldigt stark spiritualitet. De blir endast berörda av saker de har passion för. De väljer att arbeta med saker som gör dem lyckliga och låter dem uppfylla sig själva. De gör sitt bästa för att bemästra saker. Och när de lyckats går de vidare till nästa aktivitet istället för att fortsätta med det. Varför? För att de finner mer njutning av resan än målet.

De har väldigt högt utvecklade instinkter

  • De låter till och med instinkterna vägleda dem. De har nästan aldrig fel! Dessa personer uppmärksammar varje detalj och har förmågan att bilda en komplett bild i sina sinnen. När alla omkring dem bara ser en skog full av träd, ser de varje växt- och djurart, himlen, marken, vinden och mer. Ingen går obemärkt förbi dessa ”gamla själar”. De kan analysera varje person och situation på detaljnivå, utan att misslyckas.

De är väldigt känsliga

  • De har stor kapacitet för empati och kan sätta sig i andras skor, förstå och hjälpa dem. Detta tack vare det faktum att de bättre än någon annan förstår vad som försiggår. De ser bortom sina framgångar. De vet hur andra tänker. De har förmågan att förlåta, släppa sina misstag och ge råd utan att döma.

Widget not in any sidebars

Lämna ett svar